söndag 28 oktober 2007

Alternativ energi?

Hur kommer det sig att den mest grundläggande energikällan vi har kallas för alternativ? Hur kommer det sig att de naturkrafter vi har omkring oss definieras som alternativa? Sol och vindkraft borde kallas basalenergi och allt annat för alternativ (med undantag för olika former av vattenkraft)

söndag 21 oktober 2007

Minneskopplingar

När jag lyssnar på ny musik letar hjärnan förbrilt efter tidigare referenser att hänga upp den 'nya' musiken på. Irriterande. Varför kan inte hjärnan bara acceptera utan att automatiskt försöka tränga in det nya att passa i det gamla?

söndag 1 juli 2007

Människan & naturen

Människan klarar sig inte utan naturen - naturen klarar sig utan människan. Tänk på det.

lördag 30 juni 2007

medvetet minne eller glömska

Vad gör idag värd att minnas imorgon? Något som inte får glömmas som du tänker idag? Tänk om du glömmer det ändå? Frågan är om glömska finns... För ett tag sedan gick en serie program på TV om sk savanter (sv.wikipedia.org/wiki/Savant-fenomenet). Ett särdrag hos en del av dessa är att de minns allt de gjort i detalj. Tänk om det är så att vi egentligen minns allt vi gjort och varit med om men att hjärnan endast använder det som är relevant för den situation du är i just nu och filtrerar bort det som är irrelevant? Under hypnos kan vi 'minnas' saker vi inte medvetet minns. Alltså finns minnet där men vi kan inte medvetet minnas det.