söndag 28 oktober 2007

Alternativ energi?

Hur kommer det sig att den mest grundläggande energikällan vi har kallas för alternativ? Hur kommer det sig att de naturkrafter vi har omkring oss definieras som alternativa? Sol och vindkraft borde kallas basalenergi och allt annat för alternativ (med undantag för olika former av vattenkraft)

söndag 21 oktober 2007

Minneskopplingar

När jag lyssnar på ny musik letar hjärnan förbrilt efter tidigare referenser att hänga upp den 'nya' musiken på. Irriterande. Varför kan inte hjärnan bara acceptera utan att automatiskt försöka tränga in det nya att passa i det gamla?