fredag 3 maj 2013

vindblad

blad som vänts
i storm och stilla
viskar tyst
om livets saga


::::....