söndag 1 juli 2007

Människan & naturen

Människan klarar sig inte utan naturen - naturen klarar sig utan människan. Tänk på det.