lördag 3 november 2012

lystid

alla ljus som tänts
för alla släckta
som lyst sin väg
förutan vilken
vi inte kunnat
lysa vår och
heller inte deras
eller det ljus
härefter


::::....

livsljus

tankar på alla
slocknade
ljus som lyst
förutan
vi inte lyst nu

Kärlek
Älskade
Ljuset
Livet


::::....