fredag 8 november 2013

förför

utanför innanför
hitanför ditanför
hurför närför
utför uppför
varför?
därför

.::::.....

Inga kommentarer: